JOBAC: utopia i joventut a Catalunya

 Montserrat Sintes, llicenciada en geografia i història, va ser l'arxivera encarregada de tractar el fons documental de la JOBAC dipositat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Motivada per la riquesa del material que tenia entre les mans, va decidir escriure la història d'aquest moviment educatiu de joves nascut el 1974 i que va finir l’any 1992, quan es va fusionar amb la JOC (Joventut Obrera Cristiana). Les sigles JOBAC signifiquen “joves cristians de barris obrers i ambients populars” i als nostres oients de més veterania els sonen molt, perquè la JOBAC va tenir una forta implantació durant els anys 80 a Molins de Rei.


[Fragment del programa Obrint Camins de Ràdio Molins de Rei del dia 21-9-2011]