Maria Magdalena Bonamich i Font : Una vida dedicada a les bibliotequesPer Àngel Beumala
El Llaç, núm. 490, juny 2013, pàg. 11-13
Llegir el reportatgeMaria Magdalena Bonamich a casa seva a l’edat de 87 anys
(fotografia de Cili Padilla, cedida per Josefina Pous)
Maria Magdalena Bonamich a casa seva a l’edat de 87 anys
(fotografia de Cili Padilla, cedida per Josefina Pous)

Maria Magdalena Bonamich a casa seva a l’edat de 87 anys
(fotografia de Cili Padilla, cedida per Josefina Pous)Maria Magdalena Bonamich a casa seva a l’edat de 87 anys
(fotografia de Cili Padilla, cedida per Josefina Pous)
Grup d’escolars de la vila l’any 1933, la Maria Magdalena és la nena 
de  trenes de l’esquerra (fotografia cedida per Gertrudis Canals) 


Fotografia de joventut (Arxiu fotogràgic Biblioteca Beat Domènec Castellet)
Del 1945 al 1950 Magdalena Bonamich va viure a Esparreguera. D’esquerra a dreta: M.B.,
la seva companya de feina Maria Jaurés, i una amiga, en un carrer d’aquesta localitat.
(Arxiu fotogràgic Biblioteca Beat Domènec Castellet)
Fotografia dels anys 40 a la sala de lectura de la Biblioteca d’Esparreguera. A l’esquerra Magdalena Bonamich i a la dreta Maria Jaurés. (Arxiu fotogràgic Biblioteca Beat Domènec Castellet)
En una imatge dels anys 50 (fotografia cedida per Josep Canals)
En una imatge de l’any 1971 (fotografia cedida per Josep Canals)


Façana de la Biblioteca d’Esparreguera, construïda per la
Generalitat republicana i inaugurada l’any 1938, en plena guerra. 


Esgrafiat amb l'escut de la Generalitat republicana a la façana de la Biblioteca d'Esparreguera
Esgrafiat amb l'escut de la Generalitat republicana a la façana de la Biblioteca d'Esparreguera
Fotografia recent de la sala de lectura de la Biblioteca d’Esparreguera. Es conserva tal i com era els anys 40, quan Magdalena Bonamich en va ser la directora.
A la Biblioteca d’Esparreguera encara es conserva el moble de fusta que es feia
servir abans de l’era informàtica per ordenar les fitxes dels llibres catalogats.
Catalogacions de llibres realitzades per Magdalena Bonamich
en la seva estada els anys 40 a la Biblioteca d’Esparreguera.
Catalogacions de llibres realitzades per Magdalena Bonamich
en la seva estada els anys 40 a la Biblioteca d’Esparreguera.
Catalogacions de llibres realitzades per Magdalena Bonamich
en la seva estada els anys 40 a la Biblioteca d’Esparreguera.
Catalogacions de llibres realitzades per Magdalena Bonamich
en la seva estada els anys 40 a la Biblioteca d’Esparreguera.

Instantània del dietari de l’any 1950 de la Biblioteca d’Esparreguera, amb dues pàgines manuscrites per Magdalena Bonamich. Aquests dietaris avui són un document històric de primer ordre.
Signatura autògrafa de la nostra protagonista

L'antiga casa de Magdalena Bonamich es convertirà en una llar d'acollida

Per Àngel Beumala
El Llaç, núm. 490, juny 2013, pàg. 10
Façana principal de la casa del carrer Àngel Guimerà, núm. 9, de Molins de ReiPorta de l'entrada principalVista de la casa des del carrer Àngel GuimeràBalcó circularDetall de la reixa de l'entrada vista des del carrerParet lateral de l'immoble que dóna al carrerParet lateral de l'immoble amb sortida a un pati interiorCartell provisional fixat a la reixa de l'entrada