Daniel Juliá Galván, director gerent de REIR (Recursos Educatius per la Infància en Risc): "Amb la crisi hi ha pares que no mengen per a que els seus fills puguin menjar"

 REIR es va fundar l'any 2007 amb dos professionals del treball social i dos voluntaris. Avui són 52 professionals i un grup de dotze voluntaris que gestionen dos centres residencials d'acció educativa amb menors tutelats per la Generalitat (22 infants), i diversos centres cívics, centres oberts i espais infantils. També ofereixen serveis socials a l'escola primària amb reforç escolar, suport psicològic i logopèdic. El gruix de la seva feina és en catorze municipis del Vallès Oriental i Osona, tot i que també tenen presència en dos municipis del Barcelonès, i projectes puntuals al Maresme i a Andalusia.

 Avui recapten fons urgentment per a beques escolars, tan per menjador com per material i llibres de text. Han constatat que si no fos pel menjador de les escoles molts infants no farien tots els àpats de la setmana.

[Fragment del programa Obrint Camins de Ràdio Molins de Rei del dia 21-5-2014]Bartomeu Martí Parellada: "Santa Creu d'Olorda és Molins de Rei"

 Entrevista a Bartomeu Martí, membre de la plataforma "Santa creu és Molins de Rei". Arran de la propera revisió de límits termenals, aquest col·lectiu reclama que l'enclavament on es troben l'església de Santa Creu d'Olorda, i l'esplanada del seu davant, pertanyin al terme municipal de Molins de Rei, i no al de Barcelona com succeeix ara. Inexplicablement, el terme molinenc acaba just a pocs metres de la paret del darrere de l'església. Raons històriques, afectives i de proximitat, justifiquen que es rectifiqui aquesta incoherència.
 


[Fragment del programa Obrint Camins de Ràdio Molins de Rei del dia 30-4-2014]