Entrevista a Miquel Àngel Jiménez, coordinador a la presó de Can Brians 1 del Secretariat de Pastoral Penitenciària del bisbat de Sant Feliu de Llobregat


"Per la meva experiència, a la presó hi ha sobretot les persones dels estrats més baixos de la nostra societat, persones que en la seva vida han patit  mancances, ja fossin materials o afectives, i que per circumstàncies diverses han anat a parar allà." 

"Que la justícia és igual per a tothom? Fins a cert punt. La gent que té poder, el té allà on sigui, i allà on vagi. Fins i tot si arriben a entrar a la presó, no es barregen amb els altres, hi ha un lloc especial per a ells."

"Jo sé de persones que només poden destinar 24 euros mensuals a la multa que el jutge els hi ha imposat. I estem parlant de multes de 2.000 o 2.500 euros. Feu números vosaltres mateixos. Per ser pobres es passaran 6 o 8 anys a la presó, mentre que si tinguessin els 2.500 euros pagarien i sortirien ara mateix. Entre el poc que poden treballar a la presó, el poc que guanyen, que han d'enviar diners a la família, ..."

"La nostra societat té un índex de criminalitat molt baix i per contra som un dels llocs del món amb una de les taxes més grans de població reclusa. Tot ho volem castigar amb la presó, "qui la fa la paga" diem, sembla que encara siguem a l'època de la llei del Talió, "ull per ull, dent per dent" ... En canvi, si la persona que ha delinquit no és un perill públic, posar-la en una presó l'espatllarà més que cap altra cosa. El reclús es queda sense feina, no pot continuar pagant la hipoteca, trenca amb la família, ... Seria més profitós que la pena fos fer treballs per la comunitat aplicant el concepte de la justícia restaurativa, on el delinqüent ha de treballar per rescabalar el dany que ha fet a la víctima. Però trobo que els jutges encara no hi posen prou interès."
M.A. Jiménez en la xerrada "L’experiència de la pastoral a la presó"
(Sales parroquials de Molins de Rei, 3-3-2016)[Programa Obrint Camins de Ràdio Molins de Rei del dia 2-3-2016]