Daniel Juliá Galván, director gerent de REIR (Recursos Educatius per la Infància en Risc): "Amb la crisi hi ha pares que no mengen per a que els seus fills puguin menjar"

 REIR es va fundar l'any 2007 amb dos professionals del treball social i dos voluntaris. Avui són 52 professionals i un grup de dotze voluntaris que gestionen dos centres residencials d'acció educativa amb menors tutelats per la Generalitat (22 infants), i diversos centres cívics, centres oberts i espais infantils. També ofereixen serveis socials a l'escola primària amb reforç escolar, suport psicològic i logopèdic. El gruix de la seva feina és en catorze municipis del Vallès Oriental i Osona, tot i que també tenen presència en dos municipis del Barcelonès, i projectes puntuals al Maresme i a Andalusia.

 Avui recapten fons urgentment per a beques escolars, tan per menjador com per material i llibres de text. Han constatat que si no fos pel menjador de les escoles molts infants no farien tots els àpats de la setmana.

[Fragment del programa Obrint Camins de Ràdio Molins de Rei del dia 21-5-2014]