Bartomeu Martí Parellada: "Santa Creu d'Olorda és Molins de Rei"

 Entrevista a Bartomeu Martí, membre de la plataforma "Santa creu és Molins de Rei". Arran de la propera revisió de límits termenals, aquest col·lectiu reclama que l'enclavament on es troben l'església de Santa Creu d'Olorda, i l'esplanada del seu davant, pertanyin al terme municipal de Molins de Rei, i no al de Barcelona com succeeix ara. Inexplicablement, el terme molinenc acaba just a pocs metres de la paret del darrere de l'església. Raons històriques, afectives i de proximitat, justifiquen que es rectifiqui aquesta incoherència.
 


[Fragment del programa Obrint Camins de Ràdio Molins de Rei del dia 30-4-2014]