Roger Llopart, educador de la DGAIA

 El 20 de novembre de 1989, l'assemblea General de les Nacions Unides, va adoptar la Declaració dels Drets de l'Infant a fi que els infants tinguin una infantesa feliç i gaudeixin, en benefici propi i de la societat, de drets i de llibertats. I insta als pares i mares, els homes i les dones individualment, i les organitzacions privades, autoritats locals i els governs respectius, a reconèixer aquests drets i a treballar perquè s'observin per mitjà de mesures legislatives.

 Amb aquesta introducció que acabo de fer ja us deveu imaginar de què parlarem al programa d’avui. I és que un matí vaig coincidir amb el nostre convidat d’avui a l’autobús, i tot xerrant, quan em va explicar la feina que feia, vaig pensar de seguida que havia de venir al programa. Es tracta del Roger Llopart, educador de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, de la Generalitat de Catalunya.
[Fragment del programa Obrint Camins de Ràdio Molins de Rei del dia 6-6-2007]