Josep Torrente Bruna, delegat diocesà d’evangelització i apostolat seglar: "Nosaltres no tenim cap força per convertir o canviar ningú, al final qui toca el cor de les persones és Déu mateix"

Més d'un miler de persones van celebrar el desè aniversari de la creació del bisbat de Sant Feliu de Llobregat el diumenge 17 de maig de 2015 a Montserrat. En aquesta mateixa trobada es van presentar els objectius diocesans, fruit d'un treball participatiu de revisió crítica fet a les diferents parròquies al llarg de tot el curs.

[...] "Per l'envelliment del clergat, i de moltes parròquies, hem passat de tenir diversos capellans a cada poble, a tenir un capellà per a diversos pobles; hem passat de tenir mares catequistes a tenir àvies catequistes ... Per tant, no volem que la nostra mirada de futur sigui idealista, dient "ja ho farem, encara que no sabem com", sinó que volem tenir una mirada realista, preguntant-nos qui som, i amb els que som, què és el que podem fer".

"En aquesta tasca diocesana hi hem de concórrer tots, i per això va bé recordar que els cristians laics, en particular les dones, i també en particular els i les joves, no estan en un segon terme. En aquests moments no és possible que una dona celebri l'eucaristia en una comunitat, però sí que és possible, com de fet succeeix, que faci un treball excel·lent i impagable en tota mena de serveis, tant litúrgics com fraternals d'ajuda mútua. I aquesta no és una feina de segona categoria, és una feina de primera categoria." [...]


[Fragment del programa Obrint Camins de Ràdio Molins de Rei del dia 20-5-2015]