Exposició: Les Telecomunicacions a través dels llibres

 Història dels principals invents que ens han permès comunicar-nos, amb un munt d’anècdotes divertides i autèntiques. Les imatges provenen dels llibres reals de “telegrafia” que feien servir els estudiants del segle XIX a l’Escola Industrial de Barcelona.
Una exposició realitzada amb motiu de la IX Setmana de la Ciència 2004

Idea, guió i textos: Àngel Beumala i Raventós
 

Disseny gràfic: Ruth Contreras
Col·locació d'una boia senyalitzadora de cable submarí
(Traité de télégraphie sous-marine, Paris, 1888)

Arriament de boies senyalitzadores de cables submarins
(Traité de télégraphie sous-marine, Paris, 1888)

Operació de cableig al vaixell francès Faraday
(Traité de télégraphie sous-marine, Paris, 1888)

Reparació d'un cable submarí, prèviament hissat del fons del mar amb una àncora
(Traité de télégraphie sous-marine, Paris, 1888)

Per reparar un cable submarí calia enganxar-lo amb una àncora i hissar-lo a la superfície
(Traité de télégraphie sous-marine, Paris, 1888)