Deconstruint identitats, una proposta educativa de Sívia Ayala Rubió i Ricard Alonso

 Entrevista a la sociòloga molinenca Sílvia Ayala Rubió, arran de la publicació del seu nou llibre "Deconstruint identitats" (editorial Graó) :

 "L’educació ha de transmetre als infants i joves una idea de cultura dinàmica que no sigui essencialista. Així es podran construir identitats permeables i obertes capaces de crear un futur més ric i inclusiu. El llibre l'he escrit junt amb l'antropòleg i mestre Ricard Alonso, i pretén posar l’èmfasi en com cada persona pertany a un o diversos grups culturals i en com es forja la seva identitat. Per fer-ho proposem activitats que no promouen la renúncia al bagatge personal i cultural de ningú sinó que pretenen desenvolupar la capacitat de comprensió des de la convivència i l’empatia. La idea és que els infants i joves comprenguin el funcionament i els sistemes d’interpretació de la realitat d’altres comunitats o, si més no, evitin prejutjar-los i rebutjar-los."


[Fragment del programa Obrint Camins de Ràdio Molins de Rei del dia 27-2-2013]