Via verda de la Val de Zafan

Per Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, època II, núm.69, 2011, p. 22-23
(D.L. B-45290-97)