Caritas in Veritate


 L'especulació de l'economia financera és la causa final de la crisi que estem vivint. La necessitat d'una governança mundial que controli els mercats, com demana l'encíclica "Caritas in veritate" del Sant Pare Benet XVI, l'aplicació de la "taxa Tobin", que permetria dissuadir les transaccions de "productes financers" totalment deslligats de l'economia real, i molts d'altres temes en aquesta conversa apassionant amb el Consiliari General de Justícia i Pau, Mn. Josep Maria Fisa.


[Fragment del programa Obrint Camins de Ràdio Molins de Rei del dia 18-1-2012]