Entrevista a Eduard Torà


 "El consell que he donat sempre a l'hora d'anar a la muntanya o amb bicicleta és el respecte a la gent i l'entorn, el valor de l'esforç i el saber aguantar quan les condicions són dures."

"Entrevista a Eduard Torà", per Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, època II, núm.72, 2012, p. 6-9
(D.L. B-45290-97)